بیستمین دوره ی نمایشگاه بین المللی تخصصی بیلدکس

درباره حوزه رنگ

 

 

رنگ

 

ساخت و ساز بدون رنگ ها معنایی ندارد. سالهاست که بیلدکس میعادگاهی برای ملاقات تامین کنندگان و مصرف کنندگان رنگ ها در دمشق سوریه است. پروژه های ساختمانی خصوصی و دولتی سوریه برای زیباترشدن به هزاران تن رنگ، چسب، رنگدانه، پوشش، مواد اولیه، تجهیزات و خدمات مرتبط نیازمندند. به میدان بیایید و نیاز را برطرف کنید و بزرگترین بازار ساخت و ساز خاورمیانه را به دست بگیرید.