بیستمین دوره ی نمایشگاه بین المللی تخصصی بیلدکس

درباره حوزه عایق کننده ها

 


مواد عایق

 

به عنوان یک غرفه دار در نمایشگاه بیلدکس، شما این فرصت را خواهید داشت که با شاخص ترین مشتریان و تصمیم گیرندگان کلیدی بخش عایق مانند تاجران مواد عایق و مسئولان بخش خصوصی و دلتی و تکنسین های شرکت های عایق، معماران، مدیران پروژه و پیمانکاران ملاقات کنید.