بیستمین دوره ی نمایشگاه بین المللی تخصصی بیلدکس

درباره حوزه ماشین آلات و تجهیزات سنگین

 

 

 

ماشین آلات و تجهیزات سنگین

بازسازی سوریه نیازمند فعالیت گسترده ساختمانی است. حدود نیمی از منازل مسکونی سوری ها طی جنگ 12 ساله تحمیل شده به این کشور از بین رفته اند. بخش بزرگی از زیرساخت های ساختمانی این کشور نیز به نابودی کشیده شده است .

تقاضای بالایی برای لجستیک، حمل و نقل و ماشین آلات سنگین ساختمانی از سوی دولت و بخش خصوصی در مقیاس کل کشور وجود دارد.

بخش "ماشین آلات و تجهیزات سنگین" در نمایشگاه BUILDEX زمینه را برای ورود شرکت های این حوزه به بازار نوظهور سوریه فراهم کرده است تا توان صنعتی خود را به کار بگیرند و ماشین آلات و تجهیزات سنگین ساخته خود را برای اقتصاد و مردم سوریه به میدان بیاورند.