بازیابی کشاورزی، کلید نجات اقتصاد سوریه

وضعیت اقتصادی سوریه

 بیش از ده سال درگیری خشونت آمیز در سوریه خسارات انسانی و زیرساختی عظیمی را به بار آورده است. با توجه به برآورد بانک جهانی، تلاش‌های بازسازی در سوریه به سرمایه‌گذاری کلان بیش از 300 میلیارد دلار در تمام بخش‌های اقتصادی نیاز دارد و با توجه به پروژه های توسعه زیر ساختها، می‌تواند به 1 تریلیون دلار برسد. تخمین زده می شود که جنگ سوریه به 70 درصد از صنعت سوریه، 30 درصد از کشاورزی سوریه و حدود بیش از 55 درصد از امکانات پزشکی و آموزشی این کشور آسیب زده یا ویران کرده است.
با توجه به وضعیت اخیر سوریه، دولت سوریه بر بازسازی زیرساخت های ضروری مانند کشاورزی، بهداشت، برق، آب، نفت و گاز، مسکن مسکونی، زیرساخت های حمل و نقل و غیره تمرکز نموده است. بازسازی سوریه تقاضای زیادی برای تخصص و سرمایه ساخت و ساز ایجاد کرده است و دولت سوریه علناً نیاز خود را به مشارکت سرمایه گذاران خارجی برای دستیابی به اهداف خود اعلام نموده است.

بخش کشاورزی سوریه

از نیمه دوم قرن گذشته، سوریه از توسعه اقتصادی بزرگی برخوردار بوده که زمینه های بسیاری را در بر گرفته است. یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های تولیدی و بخش‌های توسعه ‌یافته در سوریه، کشاورزی و دامداری بوده که شاهد دستاوردهای چشمگیری بوده و به یکی از ارکان اصلی توسعه در سوریه تبدیل شد. سرمایه گذاری صورت گرفته 95 درصد از زمینهای زیر کشت سوریه را در بر می‌گرفت که حاصل آن سهم 26 درصدی آن از کل درآمد ناخالص ملی بود و اشتغال حدود 20 درصد از نیروی کار این کشور فراهم نموده بود. سوریه در اکثر مواد غذایی خودکفا بود و تبدیل به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی و دامداری و غذایی در خاورمیانه شده بود.
از سال 2011 و با ورود سوریه به ورطه جنگ، بخش‌های کشاورزی کاهش تولید چشمگیری داشت و متأسفانه در معرض خرابی و آسیب‌های فراوانی قرار گرفت و خسارات زیادی را متحمل شد. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد «فائو»، خسارات وارده از جنگ به تولید، دارایی ها و زیرساخت های بخش کشاورزی سوریه، بدون احتساب خسارات وارده به پروژه های آبیاری دولتی، بخش های کشاورزی و صنایع و کانال های تولید در تجارت خارجی، بالغ بر 16 میلیارد دلار برآورد شده است،

کشاورزی سوریه

برنامه بازیابی کشاورزی سوریه

بازسازی و نوسازی بخش کشاورزی یک عامل کلیدی برای توسعه اقتصادی حال و آینده سوریه محسوب می گردد که به اولویت اصلی دولت سوریه تبدیل شده است. علاوه بر سرمایه‌گذاری دولت سوریه، تلاش‌های بیشتری از سوی آژانس‌های بین‌المللی مختلف برای احیای کشاورزی در حال انجام است، بخشی که با وجود همه آسیب‌ها، در حال حاضر 16 درصد از نیروی کار باقی مانده (5.5 میلیون) را در خود جای داده است. سازمان‌های بین‌المللی مانند فائو و برنامه جهانی غذا پروژه‌هایی را در برخی از مناطق سوریه در دست اجراء دارند تا با آموزش کشاورزان، حمایت از برخی از هزینه‌های بازسازی و ارائه نهاده‌های تولید، در جهت رفع کاهش کمبود مواد غذایی اساسی وضعیت را بهبود بخشند. در عین حال سازمان‌های غیردولتی سوریه و بین‌المللی نیز به طور فزآینده‌ای بر پروژه‌های کشاورزی تمرکز نموده اند می‌کنند.

English