آوریل 17, 2023

BUILDEX SYRIA 2023

بیستمین دوره ی نمایشگاه بین المللی تخصصی بیلدکس دمشق سوریه دمشق – سوریه 2023 تاریخ برگزاری: 17 تا 21 خرداد 1402 محل برگزاری: مرکز دائمی نمایشگاهی […]
English