می 12, 2024

ششمین نمایشگاه بین اللملی کتاب سلیمانیه

تاریخ برگزاری:                   1 لغایت 10 آذر 1403 (21-30 NOVEMBER 2024)                                                      محل برگزاری  :                  مرکز دائمی نمایشگاهی بین المللی سلیمانیه      برگزار کننده:                       ATLAS […]
English